Đây không phải là một cuộc phỏng vấn. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thân mật, ấm áp. Dưới ánh trăng trong, quanh đống lửa trại, cạnh ấm chè tươi.

Sau lúc nói chuyện thời sự, anh em nhà báo chúng tôi đặt vài câu hỏi. Viên phát ngôn của Chính phủ cũng sẵn sàng trả lời. Những câu hỏi và trả lời như sau:

Vụ thuế nông nghiệp tiến hành thế nào?

Tiến hành rất thuận lợi. Nhiều nơi đồng bào đã thi đua nộp xong. Đó là nhờ Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, các đoàn thể giúp sức nhiều, cán bộ rất tận tụy, và đồng bào rất hăng hái.

Vì thuế nông nghiệp là một việc mới, cán bộ và đồng bào chưa có kinh nghiệm đầy đủ, cho nên cũng có một vài nơi lúng túng. Trái lại, có nhiều chuyện rất cảm động; như đồng bào Trại Mán được Chính phủ miễn thuế rẫy những cũng tự động xin đóng góp một phần; như nhiều đồng bào điền chủ tự động cho dân làng mình vay thóc, để thi đua nộp mau, nộp đủ trước làng khác, v.v.. Những việc như vậy rất nhiều, nó chứng tỏ lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào ta, nó đảm bảo công tác thu thuế nông nghiệp nhất định hoàn thành.

Về nghi quyết của Hội đồng hòa bình thế giới đối với vấn đề Việt Nam?

Đại biểu Việt Nam ở hội nghị là Bác sĩ Lê Đình Thám đã tuyên bố rất đúng: một ngày mà quân đội thực dân Pháp còn ở trên đất nước ta, thì quân và dân ta vẫn kiên quyết kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn. Đó là con đường duy nhất để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự cho nước ta, và để giúp sức giữ gìn hòa bình thế giới.

Tình hình chiến sự hiện nay?

Từ hôm 10-11, địch xâm phạm Chợ Ben đến nay, trên các mặt trận ở Bắc bộ, đã tiêu diệt 9 tiểu đoàn và phá hủy 87 xe của địch. Riêng ở đường số 6, trong khoảng 10 ngày, ta đã tiêu diệt hai toán xe của địch. Đài phát thanh địch ở Hà Nội đã phải nhận rằng: "Đường số 6 thành ra đường số 4, là đường chết". Theo báo cáo chưa đầy đủ, chỉ đại bác, súng cối và đại liên, ta đã thu được 29 khẩu, nhiều quân trang quân dụng khác không kể. Cán bộ chỉ huy cao cấp của địch chết 1 tên quan năm, 3 tên quan tư, còn hạ sĩ quan và quan hai, quan ba thì chết nhiều.

Anh em chúng tôi kính hỏi thăm sức khỏe của Hồ Chủ tịch. Viên phát ngôn vui vẻ nói: "Cụ Chủ tịch rất khỏe mạnh. Dù công việc bận rộn, Cụ vẫn để riêng thời gian xem sách, tăng gia, trả lời thư các em nhi đồng, và làm thơ. Các bạn thật may mắn...".

Nói đến đó, viên phát ngôn mở cặp trao cho chúng tôi một bài thơ chữ nho Hồ Chủ tịch mới làm hôm 12 tháng 12.

Thơ chữ nho:

Nguyệt thôi song vấn thi hành vị

- Quân vụ nhưng mang vị tố thi.

Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng,

Chính trị liên khu bảo tiếp thì.

Chúng tôi mạn phép tạm dịch:

Trăng vào cửa sổ đòi thơ

- Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau

Chuoong thu réo rắt trước lầu,

Là tin thắng trận liên khu mới về.

---------

Báo Nhân Dân số 38, ngày 27-12-1951

Tin liên quan