Ai đã đi qua Trung Quốc trước ngày giải phóng, mới thấy rõ sự đổi thay vĩ đại của Trung Quốc ngày nay. Hồi đó, giai cấp thống trị (nhất là bốn gia đình Tưởng, Tống, Khổng, Trần) thẳng tay áp bức bóc lột nhân dân. Giai cấp lao động thì làm lụng đổ mồ hôi sôi nước mắt mà vẫn "đói không chết, ăn không no".

Bọn đế quốc thì hoành hành như ở một nước thuộc địa. Chúng đặt "tô giới" khắp các thành thị lớn như Quảng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân… chẳng khác gì những ung nhọt khoét vào thân hình tiều tụy của Trung Quốc. Chúng khinh rẻ người Trung Quốc như một đàn nô lệ. Thí dụ: Ở Thượng Hải chúng xây một vườn hoa, trước cửa vườn chúng treo một tấm biển: "Cấm chó và người Trung Quốc vào vườn".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân đã đập đổ bọn phong kiến và đuổi cổ bọn đế quốc. Nhưng lúc đầu, cái gia tài chúng để lại cho nhân dân Trung Quốc là "một cảnh bần cùng, hai bàn tay trắng".

Giải phóng chưa được bao lâu, thì Trung Quốc đã giúp nhân dân miền Bắc Triều Tiên đánh đuổi đế quốc Mỹ và bè lũ của chúng. Thế là trong thời gian năm năm (1949-1954), gia đình họ Đế bị nhân dân Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam đuổi cho chạy sốt vó. Và từ đấy, càng ngày chúng càng bị nhân dân Á - Phi và châu Mỹ Latinh xua đuổi đến gần chỗ diệt vong. Để biến đổi tình trạng "một cùng, hai trắng", toàn đảng toàn dân Trung Quốc đã thắt lưng buộc bụng, bền bỉ thi đua, để xây dựng đời sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, và đã thu được những thắng lợi vô cùng vẻ vang. So sánh mấy con số tóm tắt sau đây thì rõ:

1949

Công nghiệp

Hiện nay

158.000 tấn

18 triệu 90 vạn thước

Gang thép

Vải vóc

18 triệu 45 vạn tấn

55 triệu thước

Nông nghiệp

Non 98 triệu ha

10 triệu 60 ha

Diện tích trồng trọt

Thủy nông

Hơn 107 triệu ha

71 triệu 33 vạn ha

Văn hóa

Hơn 25 triệu

Số học sinh (đại, trung, tiểu)

Hơn 109 triệu học sinh

Do chính sách ngoại giao hòa bình và đúng đắn, địa vị của Trung Quốc ngày càng thêm cao; hiện nay đã có quan hệ ngoại giao với 40 nước và quan hệ kinh tế, văn hóa với hơn 100 nước.

Trung Quốc đã góp phần to lớn vào việc củng cố tình đoàn kết anh em của đại gia đình xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô vĩ đại là trung tâm.

Từ xưa, Việt Nam và Trung Quốc vốn có quan hệ khăng khít như môi với răng. Cho nên nhân dân ta vô cùng vui mừng trước những thành công to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em. Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ 12 của Trung Quốc, chúng ta chân thành:

Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung muôn năm!

Chúc tình đoàn kết giữa đại gia đình xã hội chủ nghĩa muôn năm!

Hòa bình thế giới muôn năm!

T.L.

---------------------

Báo Nhân Dân, số 2749, ngày 1-10-1961, tr.1.

Tin liên quan