Hôm 8-8-1953, báo Thế gii (của Mỹ) dùng hạng chữ rất to, đăng một bài từ Tổng bộ quân đội Mỹ ở Triều Tiên gửi về, đề mục là: “Tình hình thế gii thay đi ri, quân đi Trung Quc đã thành mt quân đi ln hng nht ri.

Nội dung bài ấy tóm tắt như sau:

“Một trong những việc quan trọng bậc nhất ngày nay là: Trải qua 2 năm trên chiến trường Triều Tiên, quân đội Trung Quốc đã được rèn luyện thành một quân đội to lớn hùng mạnh bậc nhất. Quân đội ấy đã làm cho tình hình thế giới thay đổi, khiến cho Mỹ ở vào địa vị bất lợi: châu Âu, thì các nước đng minh ca Mđng trước 4 triu quân đi Liên Xô. châu Á, thì các nước đng minh ca Mđng trước 4 triu quân đi Trung Quc... Tổng thống Mỹ mong huấn luyện cho các nước đồng minh Mỹ ở châu Á để họ tự gánh vác lấy việc chiến tranh. Nhưng nếu lực lượng Trung Quốc to lớn lên, thì sự mong muốn ấy chỉ là một giấc chiêm bao tuyệt vọng...”.

Một ảo mộng khác của Mỹ - Mấy năm trước đây, Mỹ thường đưa bom nguyên tử ra đe dọa thiên hạ. Đến năm 1949, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Liên Xô cũng có bom nguyên tử rồi. Thế là “o mng nguyên t” của Mỹ cũng tan.

Tiếp theo đó, Mỹ lại đưa bom khinh khí ra đe dọa thiên hạ. Đầu tháng 8 này, trước Hội nghị Xôviết tối cao Liên Xô, đồng chí Malencốp tuyên bố rằng Liên Xô cũng có bom khinh khí. Thế là “o mng khinh khí” của Mỹ cũng tan nốt.

Thêm vào đó, Mỹ và phe Mỹ đã chết người tốn của rất nhiều, buộc phải đình chiến ở Triều Tiên. Các nước trong phe Mỹ, thì lục đục tợn, nhất là mâu thuẫn ngày thêm sâu sắc giữa Mỹ và Anh. Thế là “o mng lãnh đo” của Mỹ đối với phe đế quốc cũng sắp tan.

Nhân dân Trung Quốc gọi Mỹ là “con cọp bằng giấy”. Tên ấy rất đúng.

C.B.

-----------

- Báo Nhân Dân, số 132, từ ngày 26 đến ngày 31-8-1953, tr.3.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.221-222.

Tin liên quan