Không những Mỹ đồng minh với đế quốc Pháp, Anh, v.v., mà còn đồng minh cả với chấy rận, sâu bọ, ruồi nhặng.

Ở Triều Tiên, từ 28-1 đến nay, giặc Mỹ đã dùng máy bay thả nhiều thùng và nhiều bao bằng giấy đựng quân đội đồng minh của Mỹ như: ruồi nhặng, bọ chó, chấy rận, rệp, kiến, v.v., xuống các vùng Ý Xuyên, Bình Khang, Hàn Giang và nhiều nơi khác, để reo rắc vi trùng các bệnh dịch.

Việc đó không mới lạ. Tháng 10 năm ngoái, tờ báo Đời sống (Life) của Mỹ đã khoe khoang rằng: “Binh đoàn hóa học của Mỹ đã nghiên cứu được 16 thứ vũ khí bằng sâu bọ”. Theo tin báo Mỹ, từ tháng 3 năm ngoái, một chiếc tàu của Mỹ chở vũ khí vi trùng đến Nguyên Sơn, rồi đến Tế Đảo, để thí nghiệm vào các chiến sĩ Triều - Trung bị bắt làm tù binh. Trong 25.000 người, 1.400 người bị bệnh rất nặng, còn những người khác đều bị bệnh này hoặc bệnh khác.

Vì không làm gì nổi quân dân Triều Tiên và quân chí nguyện Trung Quốc, nên giặc Mỹ dùng đến cả sâu bọ và vi trùng làm bạn đồng minh.

Ô hô, “văn minh” Mỹ!

Ô hô, “văn minh” đế quốc!

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 49, ngày 13-3-1952, tr.2.

Tin liên quan