ĐU…ممNG…đu…ù…ù…ng! Sáng sớm ngày 17-6-1967, tại phía tây Trung Quốc, một tiếng nổ long trời chuyển đất đã làm chấn động cả thế giới. Đó là Trung Quốc đã nổ thử thành công quả bom khinh khí đầu tiên. Chuyên gia các nước ước đoán sức quả bom này bằng 2 triệu tấn thuốc nổ.

Trước đây gần 10 năm (tháng 6-1958), Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói một cách khiêm tốn rằng: Độ 10 năm nữa Trung Quốc hoàn toàn có thể chế tạo một ít bom nguyên tử và bom khinh khí. Lời dự đoán ấy đã thực hiện một cách vẻ vang.

Nhưng hồi đó một số chuyên gia quân sự Mỹ mỉa mai rằng: Với trình độ khoa học kỹ thuật còn lạc hậu và tư liệu, tiền tài còn nghèo nàn như vậy thì Trung Quốc giỏi lắm cũng phải mấy mươi năm nữa mới làm được bom nguyên tử.

Sự thành công rực rỡ của Trung Quốc đã đập tan luận điệu khinh miệt của bọn quân phiệt Mỹ. Quan trọng hơn nữa là nó đã đập tan cái chính sách láo xược của đế quốc Mỹ cứ khoe khoang bom khinh khí để đe dọa người ta. Trước đây, Mỹ chỉ đối diện với một nước xã hội chủ nghĩa có bom khinh khí. Từ nay, Mỹ phải đương đầu với hai nước xã hội chủ nghĩa có bom khinh khí. Nếu đế quốc Mỹ điên rồ mà gây chiến tranh hạt nhân thì chắc chắn chết cha Giônxơn!

Lẽ dĩ nhiên báo chí các nước đều đàm luận rất sôi nổi về thành công của Trung Quốc. Ví dụ:

Các báo Nhật Bản viết: Đối với Liên hợp quốc thì tin tức về nổ quả bom khinh khí của Trung Quốc thật là sét đánh ngang tai.

Trước đây, mỗi lần Trung Quốc thử bom nguyên tử, Mỹ đều biết trước bằng cách dùng máy bay thám thính và các thứ máy dò xét khác. Nhưng lần này, Mỹ chẳng biết chút gì hết.

Sự thành công thử bom khinh khí đã chứng tỏ rằng, về khoa học kỹ thuật cũng như về công nghiệp, Trung Quốc đã đạt một mức rất cao, cao hơn là người ta tưởng tượng, v.v..

Các báo Anh viết: Trung Quốc đã thử thành công bom khinh khí sớm hơn mấy năm mà chuyên gia các nước đã dự đoán. Từ quả bom nguyên tử đầu tiên tiến đến quả bom khinh khí đầu tiên.

Mỹ phải kinh qua 7 năm 4 tháng

Anh 4 năm 7 tháng

Liên Xô 4 năm

Trung Quốc 2 năm 8 tháng

Hiện nay mà cứ tiếp tục giả làm ngơ sự tồn tại của Trung Hoa đỏ như thái độ của Mỹ thì thật là điên cuồng.

Chính như lời thông cáo của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc: “Đối với nhân dân Việt Nam đang anh dũng đẩy tới cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, đối với nhân dân Arập đang chống đế quốc Mỹ và Anh cùng bọn tay sai Ixraen, cũng như đối với tất cả nhân dân cách mạng trên thế giới, Trung Quốc thử bom khinh khí thành công là một sự cổ vũ và ủng hộ rất lớn”.

Bản thông cáo nói tiếp: Trung Quốc chế tạo bom khinh khí là hoàn toàn để phòng ngự. Mục đích cuối cùng của Trung Quốc là tiếp tục cùng với các nước và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới ra sức bền bỉ đấu tranh để đạt mục đích cao quý là hoàn toàn cấm hẳn và tiêu hủy hết vũ khí hạt nhân.

Vì những lẽ nói trên, nhân dân Việt Nam ta và nhân dân cách mạng chống Mỹ khắp thế giới đều nhiệt liệt chúc mừng sự thành công to lớn của Trung Quốc anh em.

CHIẾN ĐẤU

---------------------

Báo Nhân Dân, số 4823, ngày 24-6-1967, tr.4.

Tin liên quan