Vừa rồi tỉnh Phú Thọ được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, vì năm ngoái đã đạt những thành tích sau đây:

Trong 15 loại cây trồng, đã đạt mức năm loại và vượt mức mười loại như: mía vượt mức 69%, bông vượt mức 270%, v.v..

Lương thực đã vượt tổng sản lượng hơn 9.000 tấn. Do đó, việc bán lương thực cho Nhà nước đã đạt mức, đồng thời bình quân lương thực của mỗi đầu người đã đạt mức cao nhất hiện nay là 634 cân (319 cân hoa màu, 315 cân thóc).

Cây công nghiệp phát triển một cách vững chắc. So với tổng diện tích gieo trồng thì diện tích cây công nghiệp chiếm:

Năm 1958 là 8%

1959 gần 11%

1960 gần 12%

1961 là 12,5%.

Chăn nuôi - cứ ba người có một con lợn. Nhờ vậy mà Phú Thọ đã cung cấp cho nhân dân và Nhà nước một số thịt khá nhiều. Lại vì nuôi nhiều lợn mà có nhiều phân bón (bình quân gần mười tấn phân một mẫu tây).

Khai hoang gần 15.500 mẫu tây, tăng vụ trồng xen kẽ hơn một vạn mẫu. Do đó mà diện tích bình quân mỗi đầu người được tăng hơn một sào.

Ngày lao động - Năm 1960 bình quân mỗi người một năm 120 ngày, năm 1961 đã tăng lên 160 ngày. Số ngày lao động tăng thì thu nhập cũng tăng. Thu nhập tăng thì đời sống của xã viên được nâng cao rõ rệt.

- Hải Ninh là một tỉnh đồng chua nước mặn. Trước kia mỗi năm Nhà nước phải tiếp tế khoảng 6.000 tấn thóc.

Từ năm ngoái, đồng bào và cán bộ Hải Ninh đã quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, biến tỉnh thiếu ăn thành tỉnh thừa ăn. Chẳng những đã tự túc mà còn bán cho Nhà nước 9.000 tấn lương thực. Có thành tích đó là do Hải Ninh đã ra sức đẩy mạnh sản xuất hoa màu như:

Sản lượng ngô vượt mức 17%, đỗ 20%, sắn 52%, v.v..

Về chăn nuôi gia súc, công tác thủy lợi, cải tiến nông cụ, xóa nạn cấy chay… đều có tiến bộ. Do những cố gắng và những thành tích đó, Hải Ninh đã được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm ngoái đồng bào và cán bộ Hà Nam đã cố gắng nhiều, như kế hoạch định diện tích cấy lúa cả năm là 71.500 mẫu tây và sản lượng là 151.000 tấn.

Đã thực hiện: hơn 73.600 mẫu tây và 154.670 tấn.

Bán lương thực cho Nhà nước - Vụ chiêm vượt mức 1.058 tấn, vụ mùa vượt 3.020 tấn.

Hà Nam đã được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trên đây là những thành tích đáng khen. Nhưng đồng bào và cán bộ không nên chủ quan, tự mãn, mà còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thí dụ: Phú Thọ cần phải phát triển mạnh hơn nữa chăn nuôi, trồng ngô, trồng sắn, trồng chè, v.v.. Hải Ninh cần đẩy mạnh chăn nuôi gia súc. Hà Nam cần đẩy mạnh chăn nuôi, trồng hoa màu, v.v..

Nói chung ở miền Bắc nước ta tỉnh nào cũng có nhiều ưu điểm và còn có một số nhược điểm. Các tỉnh nên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm. Cán bộ từ tỉnh đến huyện, đến xã cần đi sâu đi sát, cần làm cho mọi người đều thấm nhuần tinh thần làm chủ, đều quyết tâm thực hiện cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng nước nhà, thì nông nghiệp của ta nhất định phát triển nhanh chóng và vững chắc.

T.L.

--------------------------------

Báo Nhân Dân, số 2928, ngày 30-3-1962, tr.1.

Tin liên quan