Hiện nay, 80 phần trăm các huyện ở Trung Quốc đã có Hội phụ nữ, với hơn 76 triệu hội viên.

Trong những cuộc vận động lớn, như chống Mỹ, giúp Triều, cải cách ruộng đất, đàn áp bọn phản động, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, hơn 5 phần 10 phụ nữ đã hăng hái tham gia. Do đó, tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế của họ lên rất cao.

Ở các nhà máy, có 65 vạn công nhân phụ nữ. Họ cũng làm nghề lái xe lửa, xe hơi, xe điện như đàn ông. 95 phần 100 công nhân phụ nữ đã tham gia thi đua ái quốc. Đã có những anh hùng lao động như: Hồ Kiến Tú, Trương Thúc Vân, làm nghề làm thuốc lá, v.v..

Chỉ ở 4 khu hành chính là Hoa Đông, Trung Nam, Tây Nam và Tây Bắc, Nông hội có hơn 88 triệu hội viên, mà 3 phần 10 là phụ nữ. 1 phần 3 chiến sĩ nông nghiệp là phụ nữ. Ở Đông Bắc, phụ nữ đã gánh vác mọi việc, để cho 10 vạn nông dân chuyển sang nghề làm mỏ.

65 vạn phụ nữ đã đi dân công đắp đê Hoàng Hà và Trường Giang, 258.000 phụ nữ tham gia công việc đào sông Hoài. Anh hùng dân công là chị Kim Tú Lan đã cùng phân đội của chị làm xong nhiệm vụ 38 ngày trước kỳ hạn. Trong thời kỳ sửa chữa sông Hoài, đàn ông đi dân công, ở nhà đã có 1.306.000 phụ nữ tổ chức những nhóm tập đoàn, để giúp nhau tăng gia sản xuất.

Chính phủ, 36 cán bộ cao cấp là phụ nữ, như bà Tống Khánh Linh, Phó Chủ tịch Chính phủ, và những bộ trưởng, thứ trưởng khác. Trong các ủy ban tỉnh, có 287 ủy viên phụ nữ. Ở các huyện và các thị xã, phụ nữ chiếm 20 đến 30 phần 100 số ủy viên. Ở các xã, số ủy viên phụ nữ cũng nhiều. Như ở xã Ngô Gia Trang (Hà Bắc), Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phụ trách công an, phụ trách giáo dục đều là phụ nữ. Họ công tác rất khá, nên Ngô Gia Trang đã được bầu là xã kiểu mẫu.

10 vạn vợ công nhân và hơn 10 triệu phụ nữ nông dân đang học văn hóa. Trong 10 triệu người học lớp bổ túc, 5 triệu là phụ nữ.

Trong hàng ngũ Quân chí nguyện Trung Quốc chiến đấu ở Triều Tiên, có những nữ anh hùng cứu thương, như các chị Lam Đình, Đinh Chí Huy, Khương Thúc Hoa, Lưu Tú Trân, v.v., đã xông pha bom đạn, cứu được hàng trăm thương binh.

Phụ nữ nông dân giúp rất nhiều trong việc vận động quyên máy bay và đại bác cho bộ đội. Họ thi đua tăng gia sản xuất, mỗi mẫu cố thu hoạch thêm 10 kilô thóc, rồi quyên số thóc ấy để mua máy bay và đại bác. Họ có câu ca dao:

"Ra sức chống Mỹ,

Và giúp Triều Tiên,

Cần người có người,

Cần tiền có tiền".

Hơn 344 triệu người Trung Quốc đã ký tên vào bản tuyên ngôn đòi 5 nước lớn lập công ước hòa bình; 80 đến 90 phần 100 phụ nữ đã tham gia cuộc vận động ấy. Một điều đáng chú ý là các bà phước (công giáo) và các bà vãi (Phật giáo) đều hăng hái tham gia.

Tóm lại, phụ nữ Trung Quốc rất hăng hái tham gia mọi công việc chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đó là vì các cấp lãnh đạo rất thiết thực, đi sát với công việc, sát với quần chúng, chú ý hướng dẫn các chị em phụ nữ trong mọi công tác.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 76, ngày 2-10-1952, tr. 4.

Tin liên quan