nhiệm vụ kinh tế

Vận động quần chúng xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu ở Đà Nẵng

Vận động quần chúng xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu ở Đà Nẵng

Đổi mới và tăng cường công tác vận động quần chúng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích thiết thực và đáp ứng nguyện vọng trong nhân dân. Nổi bật là các chính sách về giúp đỡ các gia đình khó khăn, xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo, chính sách về văn hóa, văn minh đô thị.
Gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Ðảng

Gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Ðảng

Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Ðể việc học tập và làm theo Bác thực chất, sâu rộng

Ðể việc học tập và làm theo Bác thực chất, sâu rộng

Ðề cao vai trò thủ trưởng - người đứng đầu cơ quan, có trách nhiệm nêu gương cho cán bộ, nhân viên của mình làm theo là kinh nghiệm tâm huyết mà tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai (vừa được Trung ương tuyên dương gương điển hình tiên tiến) đã tự rút ra, nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng "bén rễ", "xanh cây".