Đó là một kinh nghiệm mới của Trung Quốc mà chúng ta nên học. Kinh nghiệm này do xưởng số 3, khu gang thép An Sơn bắt đầu từ tháng 5-1959.

Xưởng này mới xây dựng. Trong 1.000 công nhân thì hơn một nửa là công nhân mới, không quen với máy móc. Do đó, công việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, không hoàn thành được kế hoạch.

Trước tình hình đó, Đảng ủy có sáng kiến tổ chức thi đua biểu diễn kỹ thuật, động viên tất cả cán bộ và công nhân đều tham gia.

Thi đua biểu diễn nhằm mấy điểm: về cố gắng, về cách làm, cách dùng kỹ thuật, cách chuẩn bị sản xuất, cách hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau…

Người lạc hậu cũng như người tiên tiến đều tham gia biểu diễn. Vừa công tác, vừa giải thích, vừa thí nghiệm, vừa bình nghị, vừa tổng kết, vừa phổ biến kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm không tốt.

Làm như vậy, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau nâng cao trình độ kỹ thuật.

Nhờ cách đó mà mọi người đều tiến bộ. Trước chỉ có 341 người thạo nghề, sau một đợt thi đua biểu diễn, số công nhân thạo nghề đã tăng đến 671 người.

Sản xuất cũng tăng không ngừng, so với tháng 4 thì sản lượng tháng 9 tăng 25%.

Công nhân đều phấn khởi và nhận rằng: "Thi đua biểu diễn một ngày kết quả hơn học kỹ thuật ba tháng", và "trăm lần nghe không bằng một lần thấy, trăm lần thấy không bằng một lần ra tay làm".

Kinh nghiệm của xưởng số 3 lan khắp khu gang thép An Sơn. Từ ngày 15 đến 30-10-1959, toàn xí nghiệp đã:

Thi đua biểu diễn 2 triệu 40 vạn lần,

Cải cách được 19.000 máy móc,

Phá kỷ lục sản xuất 50.000 lần.

Sản lượng nửa tháng sau tăng hơn nửa tháng trước 15%.

Cả khu gang thép đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Kết quả tốt đẹp ấy là do Đảng lãnh đạo chặt chẽ và cán bộ kiên quyết đi đúng đường lối quần chúng.

Chúng ta cũng có những kinh nghiệm tốt. Thí dụ: hai công trường Thắng lợi và Bắc Phi (Cẩm Phả) trong hơn hai tuần, năng suất than bình quân là 32 chuyến một ca đã tăng đến 205 chuyến. Năng suất đất đá từ 32 chuyến một ca đã tăng đến 245 chuyến một ca.

Việc đó lại chứng tỏ một lần nữa rằng công nhân ta cũng có nhiều sáng kiến và khả năng. Nếu Đảng ủy lãnh đạo thật sát, cán bộ công đoàn và cán bộ chuyên môn đều cố gắng, thì công nhân sẽ tiến bộ không ngừng.

Cán bộ các hầm mỏ và các xí nghiệp khác cần phải đến Cọc 6 mà nghiên cứu, học tập, rồi kết hợp kinh nghiệm Trung Quốc với kinh nghiệm của ta gây thành một phong trào thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Làm được như vậy thì nhất định thực hiện được khẩu hiệu "nhiều, nhanh, tốt, rẻ" và nhất định hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.

TRẦN LỰC

----------------------

Báo Nhân Dân, số 2171, ngày 27-2-1960, tr.2.

Tin liên quan