Tính đến cuối tháng ba năm nay, kinh tế của Trung Quốc đã tiến bộ như sau:

- Nông nghiệp - Cả nước đã thành lập 1.088 nghìn hợp tác xã nông nghiệp, gồm 90% tổng số nông hộ.

- Công nghiệp - Trong ba tháng đầu năm, hơn 7 vạn công nghiệp tư nhân đã trở thành công tư hợp doanh, gồm 107 vạn thợ và nhân viên, 1.600 triệu đồng vốn. Ở nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân,… tất cả các nhà máy tư nhân đều đã thành công tư hợp doanh.

- Thủ công nghiệp - 430 vạn người thủ công nghiệp (tức là 88%) đã tổ chức thành hợp tác xã. Có 240 vạn người về làm ruộng hoặc chuyển nghề.

- Thương nghiệp - Ở các thị trấn, có 287 nghìn nhà buôn bán gồm 617 nghìn người, 320 triệu đồng vốn, 75 nghìn hàng ăn uống, gồm 182 nghìn người, 24 triệu đồng vốn - đã thành công tư hợp doanh. Cả hai hạng cộng lại chiếm một nửa số người và 3 phần tư số vốn trong tổng số.

- Vận tải - 99% thuyền bè và hơn 95%, xe hơi vận tải của tư nhân đều thành công tư hợp doanh.

Từ của tư nhân tiến thành hợp tác xã hoặc công tư hợp doanh, mức sản xuất đều tăng lên nhiều, cho nên mọi người đều hăng hái.

Với những tiến bộ to lớn và mau chóng đó, Đảng và Chính phủ đã họp một cuộc hội nghị với 6.156 chiến sĩ và cán bộ thi đua xuất sắc nhất trong tất cả các ngành công, nông, binh, thương và lao động trí óc. Hội nghị nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh thi đua, để hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Trong các đại biểu, đồng chí Lý Lai Tài có điều đặc biệt: Năm 1950, đồng chí Tài tham gia Quân tình nguyện Trung Quốc giúp Triều Tiên chống Mỹ. Tại một trận giữa một ngọn đồi đầy tuyết, đồng chí đã chỉ huy một tiểu đội đánh lui 7 lần xung phong của địch. Cuối cùng, đồng chí bị thương, phải cưa hai chân.

Đồng chí Tài không vì vậy mà bi quan, tuyệt vọng. Với đôi chân giả, đồng chí đã cố gắng tập đi, rồi tập đánh bóng…

Đến năm 1954, đồng chí Tài đã học lái được xe hơi, rồi lái được máy cày lớn. Đồng chí gánh được 50 ki-lô đi đường xa như thường. Hiện nay, đồng chí Tài lái máy cày ở một nông trường quốc doanh.

Là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tài đã là một Anh hùng quân đội, lại là một Anh hùng sản xuất, thật xứng đáng đại biểu cho các chiến sĩ thi đua.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 801, ngày 14-5-1956, tr.2.

Tin liên quan