vừa học vừa làm

Người thương binh làm giàu từ nuôi ong

Người thương binh làm giàu từ nuôi ong

Không khuất phục trước nghèo khó, thương binh Phạm Thanh Xuân làm theo lời Bác Hồ dạy, trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Sau nhiều năm phấn đấu, ông Xuân trở thành tỷ phú nuôi ong có tiếng ở tỉnh miền núi Lào Cai.

Người Nam Ðàn làm theo lời Bác

Vinh dự, tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên khi  triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn ở huyện Nam Ðàn (Nghệ An) đều nỗ lực học tập, làm theo tấm gương của Người bằng những hành động, việc làm thiết thực để xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp...