tinh thần phục vụ

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã và đang có những bước đi vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy vai trò then chốt của công tác xây dựng Ðảng, tăng cường dân chủ cơ sở, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội là những nhân tố góp phần phát huy nội lực, sức dân Hưng Hà, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Hết lòng vì nhân dân, vì công việc

Hết lòng vì nhân dân, vì công việc

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA 72), Công an tỉnh Ðồng Nai mỗi ngày tiếp khoảng 200 công dân. Người nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục luôn vui vẻ, niềm nở; người được giải quyết hồ sơ luôn cảm thấy hài lòng với thái độ, tinh thần phục vụ hết mình vì công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA 72.
Vĩnh Phúc làm theo lời Bác dạy

Vĩnh Phúc làm theo lời Bác dạy

Vinh dự, tự hào được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đang tích cực phấn đấu, rèn luyện; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tạo những chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân

Ở Công an tỉnh Nam Ðịnh, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn thấm đẫm triết lý nhân văn: Vì nhân dân phục vụ. Mặc dù công việc vất vả, nhưng các chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ, luôn xả thân, tận tụy với công việc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.