không gương mẫu

Phường Suối Hoa, cán bộ mới, phong trào mới

Phường Suối Hoa, cán bộ mới, phong trào mới

Trên cơ sở kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, đổi mới quyết liệt công tác cán bộ, Đảng bộ phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tạo chuyển biến bước đầu, thực hiện hiệu quả một số "khâu đột phá", khôi phục niềm tin của đảng viên, cán bộ và nhân dân trong phường.
Bí thư "tự làm khổ mình"

Bí thư "tự làm khổ mình"

Anh đã về hưu nhưng mỗi khi tôi xuống các xã, phường thuộc huyện Krông Búc và thị xã Buôn Hồ (Ðác Lắc) đều được nghe cán bộ và nhân dân nói về anh, "con người của công việc, luôn sâu sát cơ sở, có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao...".
Bài học về niềm tin trước khi kết nạp Ðảng

Bài học về niềm tin trước khi kết nạp Ðảng

Nhìn cảnh những người đi chân trần, đầu đội chai rượu bước qua đống thủy tinh, hẳn sẽ không ít người nghĩ họ đang tham gia một lớp luyện khí công nào đó. Không, họ đang thể hiện "Có niềm tin là sẽ thành công" và đó  là một nội dung trong buổi sinh hoạt của các đảng viên thuộc Ðảng bộ Tổng công ty liên doanh khai thác Dầu khí Hoàng Long - Hoàn Vũ.
Những việc làm thiết thực ở Hòa Bình

Những việc làm thiết thực ở Hòa Bình

Nhờ có kế hoạch cụ thể cùng với các biện pháp triển khai phù hợp, sau một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang dần trở thành những việc làm thường xuyên, thiết thực của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Hòa Bình.