Hưng Yên

Những người lính biên phòng biển

Những người lính biên phòng biển

Những chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Trong hoàn cảnh nào, các anh đều nguyện thực hiện thật tốt lời Bác Hồ căn dặn: "Đoàn kết, cảnh giác / Liêm chính, kiệm cần / Hoàn thành nhiệm vụ / Khắc phục khó khăn / Dũng cảm trước địch / Vì nước quên thân / Trung thành với Đảng / Tận tụy với dân".

Ông Thăng thư viện

Người làng thân mật gọi ông là "Ông Thăng thư viện", còn ông thì tâm niệm: "Tuổi tác càng cao, sức cũng mòn/Chỉ còn ở lại tấm lòng son/Trí, dũng, đức, tài đồng một nghĩa/Hiến dâng cho Ðảng trọn lòng son". Ông là đảng viên, cựu chiến binh Bùi Ðình Thăng, ở thôn Ðoàn Ðào, xã Ðoàn Ðào, huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Ở tuổi 80, ông còn nhanh nhẹn, hoạt bát, vẫn vẹn nguyên tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người lính Cụ Hồ năm nào.
Tuổi trẻ Hưng Yên với Cuộc vận động

Tuổi trẻ Hưng Yên với Cuộc vận động

Nhật ký làm theo lời Bác và Sổ vàng làm theo lời Bác do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên phát động là những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.