Tây Ban Nha

Người bí thư chi bộ giàu sáng tạo

Người bí thư chi bộ giàu sáng tạo

Anh Nguyễn Văn Cường, Quản đốc, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên (Kiên Giang) có niềm đam mê cải tiến kỹ thuật, sửa chữa máy. Mặc dù chỉ có trình độ trung cấp điện, nhưng nhờ chịu khó, tìm tòi, sáng tạo, anh Cường đã đóng góp rất lớn cho công ty.