văn công

Giải quyết thấu đáo những phản ánh, khiếu nại của dân

Giải quyết thấu đáo những phản ánh, khiếu nại của dân

Chủ động đối thoại, xử lý, giải quyết thấu đáo những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân luôn là trăn trở của các cấp ủy tỉnh Đồng Tháp. Những giải pháp được các đơn vị triển khai tốt đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin trong nhân dân.
"Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn"

"Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn"

Đội ngũ cán bộ, viên chức Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vinh dự được làm những công việc vô cùng thiêng liêng, đó là bảo tồn và phát huy các giá trị to lớn của những hiện vật, tư liệu gắn liền với 15 năm cuối đời của Bác Hồ kính yêu. Với tình thương yêu Bác vô bờ bến, mỗi cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn tâm niệm học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác; làm việc hết mình, giữ gìn nguyên vẹn các di tích để đón đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đến với Bác, hiểu sâu hơn công lao trời biển của Người đối với dân tộc ta.