dân công

Ấm tình người trong cơn lũ dữ

Ấm tình người trong cơn lũ dữ

Trong trận lũ lớn tại Quảng Bình giữa tháng 10 vừa qua, đã sáng lên những tấm gương dũng cảm cứu người, cứu tài sản. Bất chấp hiểm nguy giữa dòng lũ dữ, những người nông dân, công nhân hay chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dũng cảm quên mình vì sự an toàn của hàng trăm người, giảm tổn thất về tài sản cho Nhà nước và nhân dân. Ðó chính là những biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động lớn ở Ðồng Nai

Sau gần 4 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Triển khai Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, bước đầu có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ xuất hiện ngày càng nhiều, ở khắp các lĩnh vực.

Để công ty mạnh, cán bộ, nhân viên có cuộc sống tốt hơn

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Nguyễn Đình Ngoạt, mới đây được bầu chọn là tấm gương tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".