lạm phát

Làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả

Quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với hình thức năng động, sáng tạo. Những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cơ sở đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng Thanh Xuân thành quận giàu mạnh ở cửa ngõ phía tây nam Thủ đô.