ở Mỹ

"Nếu chỉ để làm giàu, tôi đã không về nước"

"Nếu chỉ để làm giàu, tôi đã không về nước"

Tiến sĩ chuyên ngành quản lý, chính sách giáo dục, Trưởng phòng Khoa học và quan hệ quốc tế (Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chia sẻ về nghề, về cuộc sống và sự lựa chọn giữa sự nghiệp chung và lợi ích riêng rằng: "Nếu chỉ để làm giàu, tôi đã không về nước"
Bài học về niềm tin trước khi kết nạp Ðảng

Bài học về niềm tin trước khi kết nạp Ðảng

Nhìn cảnh những người đi chân trần, đầu đội chai rượu bước qua đống thủy tinh, hẳn sẽ không ít người nghĩ họ đang tham gia một lớp luyện khí công nào đó. Không, họ đang thể hiện "Có niềm tin là sẽ thành công" và đó  là một nội dung trong buổi sinh hoạt của các đảng viên thuộc Ðảng bộ Tổng công ty liên doanh khai thác Dầu khí Hoàng Long - Hoàn Vũ.