khuyết điểm

Một cửa "lưu động" phục vụ nhân dân

Một cửa "lưu động" phục vụ nhân dân

Cải cách thủ tục hành chính phải trực tiếp phục vụ nhân dân, cộng đồng và xã hội; là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân trong cả nước đã có những cách làm hay, sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ  quan trọng này. Mô hình một cửa "lưu động" ở Chi cục Thủy sản Bình Thuận là một trong những mô hình đang thật sự phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Vĩnh Phúc làm theo lời Bác dạy

Vĩnh Phúc làm theo lời Bác dạy

Vinh dự, tự hào được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đang tích cực phấn đấu, rèn luyện; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tạo những chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ninh Bình thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác Hồ

Nói về kết quả sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng chí Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: "Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã được mọi người đồng tình hưởng ứng và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, quan trọng".
Những việc làm thiết thực ở Hòa Bình

Những việc làm thiết thực ở Hòa Bình

Nhờ có kế hoạch cụ thể cùng với các biện pháp triển khai phù hợp, sau một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang dần trở thành những việc làm thường xuyên, thiết thực của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Sức lan tỏa từ phong trào làm theo lời Bác

Sức lan tỏa từ phong trào làm theo lời Bác

Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hay, cá nhân tiêu biểu trong phong trào làm theo lời Bác Hồ tiếp tục xuất hiện ở Long An. Những tấm gương tiêu biểu ấy đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân.

Kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động lớn ở Ðồng Nai

Sau gần 4 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Triển khai Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, bước đầu có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ xuất hiện ngày càng nhiều, ở khắp các lĩnh vực.